РИТЛИТЕ 97  АД
иииЗа фирмата иииДейност иииКонтакти
и
ПРОИЗВОДСТВО НА  МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕТАЛ
и
иииИзработва метални конструкции, кофи, контейнери за смет, паркови и други метални изделия
икофи и контейнери за смет
иконтейнери за строителни отпадъци
испециализирани контейнери
ибогата гама паркови кошчета
иколички за смет и складови колички
ипазарски маси
иметални изделия по индивидуални поръчки
иметални конструкции
имонтажна дейност
и
 
и
Copyright ©иии1993 - 2003  От ВАС за ВАСиииВсички права запазени