РИТЛИТЕ 97  АД
иииЗа фирмата иииДейност иииКонтакти
и
ДОСТАВЯ
и
иииДоставя от Германия рециклирани сметосъбиращи, сметоизвозващи и сметопочистващи автомобили. 
ииТази система използува базови автомобили MAN и MERCEDES с надстройки FAUN, HALLER и SCHORLING с обем от 10 м3 до 24 м3, пригодени да обслужват два броя кофи за смет тип "КУКА" или един брой контейнер тип "БОБЪР".
иииСистемата се базира на пресоване на отпадъците и по този начин се извозват не кубици смет, а тонове смет, което ги прави пет пъти по-ефективни, а малкия разход на гориво - изключително икономични.
иииСметоизвозването с тези автомобили е пет пъти по-ефективно сравнено с другата система за извозване на отпадъци с 4 м3 контейнери, работата само за една машиносмяна, извозва такова количество отпадък равняващо се на 66 брой курса на един контейнеровоз.
иииТази система се прилага в цяла Западна Европа и е най-добрата и най-ефективната за сметосъбиране и сметоизвозване.
иииВ България тази система се прилага в градовете София, Пловдив, Плевен, Варна Дупница, Благоевград, Севлиево, Пещера, Смолян, Стара Загора, Своге, Търговище и много други, на които дружеството е доставило сметоизвозни коли и контейнери тип "Бобър".
иииИзползваните за тази система съдове за смет са най-екологично приемливи и не позволяват разпиляването на отпадъци.
иАвтомобилите са рециклирани с извършен основен технически преглед TUV, а производството им е не по-късно от 1995 год.
иИзминат пробег до 120 000 км.
Цената на автомобила е в зависимост от годината на производство, като в нея са включени всички разходи по доставката франко купувача и обучението на персонала.
иНачин на плащане - разсрочено съгласно договор.
иФирмата дава гаранция за рециклираните автомобили.
иФирмата доставя съдове за смет за тези машини.
иФирмата извършва гаранционно и извънгаранционно обслужване.
иПри поръчка фирмата доставя резервни части минимум пет години.
иФирмата доставя специално работно облекло за работниците по чистотатa.
и
и
иииКонтейнери тип"БОБЪР" 1.1 м3; 0.7 м3 внос от Германия
и
иКонтейнерите са изцяло от метал.
иГорещо поцинковани (което допринася за дългият срок на употреба).
иКонтейнерите са със четири ходови колела и система за спиране, която дава възможност да се фиксират на различни места независимо от наклона на терена.
иКапакът е метален, а спиралната пружина, която автоматично затваря капака не дава възможност за разпространяване на неприятни миризми.
иСтандарт - ДИН 30 700.
иОбем - 1,1 м3; 0,7 м3.
иКонтейнерите са изцяло рециклирани и дезинфекцирани.
иииВ цената са включени всички разходи по доставката, митнически такси, сборове и транспортни разходи франко склад гр.Мездра.
иииФирмата разполага със собствен специализиран транспорт и извършва доставка.
и
и
иииАтрактивна за работниците по поддържане на чистота, индивидуални домакинства и търговски обекти е кофа за смет с обем 110  литра. 
иииКофата е изработена от висококачествена пластмаса. 
иииКомбинацията с количка я прави практична и многофункционална.
и
иииПостоянни клиенти и партньори са над 170 общини. Доставя ефективна система за сметопочистване и сметоизвозване, и съдове за смет на Благоевград, Дупница, Пловдив, Своге, Харманли, Стара Загора, Трявна, Сливен, Смолян, Козлодуй, Пещера, София, Севлиево, Търговище, Стамболийски, Трявна, Тервел, Антоново, Пазарджик, Петрич, Лом, Бойчиновци, Видин и много други.
и
Copyright ©иии1993 - 2003  От ВАС за ВАСиииВсички права запазени